Разгон BMW 325i c двигателем N52B25 с 0-160 км/ч

На видео разгон автомобиля BMW 325i с двигателем N52B25 от 0 до 160 км/ч.